Welkom bij De Hoevelakense Geefgids!

Voorwoord

Met dit initiatief wil Lionsclub Hoevelaken op een eenvoudige manier schenkers en ontvangers met elkaar in contact brengen zodat goede doelen en/of projecten ook sneller kunnen worden gerealiseerd. Daarmee wordt meer recht gedaan aan het werk van de honderden vrijwilligers, die zich – vaak jaren achtereen – inzetten om het wonen en werken in Hoevelaken nóg aangenamer te maken met initiatieven die alleen kunnen worden gerealiseerd als er ook geld voor beschikbaar is.

In de Hoevelakense Geefgids geven organisaties aan waar ze voor staan. Daarnaast benoemen ze concrete doelen, die met de giften kunnen worden gerealiseerd. Schenkers van donaties en/of legaten kunnen de Geefgids raadplegen om te kijken welke goede doelen zij met hun giften willen ondersteunen. Bij elk genoemd goed doel is de naam van een contactpersoon vermeld, die aanvullende informatie kan geven. De gids geeft ook algemene informatie over schenken en nalaten aan goede doelen.

De notaris aan het woord

Wenken en denken bij schenken

Voor particulieren geldt….geven loont.

Geven aan een goed doel loont nog meer. Een goed doel dat de belastingdienst ook zo accepteert noemen we dan een ‘ANBI’ (algemeen nut beogende instelling). Een zelfde regeling geldt voor de SBBI (sociaal belang behartigende instelling).

Lees hier meer