Focus op…Stichting Historisch Hoeflake

In deze rubriek zetten we één of meer van de locale maatschappelijke organisaties in het zonnetje.

Onmisbaar inmiddels: de stichting Historisch Hoeflake is eind jaren ’90 opgericht door een groepje Hoevelakers; Gerrit Slijkerman werd 1e voorzitter en met andere initiatiefnemers maakten ze er wat moois van. Inmiddels zijn 30 vrijwilligers actief. De stichting kent een kleine 800 zg. vrienden die financieel bijdragen aan de stichting. Historisch Hoeflake verzamelt en archiveert historische informatie over het verleden van het dorp vanaf 1132 tot heden en organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten, exposities van fotomateriaal en lezingen voor vrienden, schooljeugd en dergelijke. Daarnaast geeft de stichting een 2 x per jaar een tijdschrift uit met wetenswaardige historische informatie over het verleden van het dorp. Het archief van de stichting kan op verzoek bezocht worden.

Voor autochtone Hoevelakers én voor dorpsgenoten die hier zijn komen wonen vormt Historisch Hoeflake een bron van belangrijke historische informatie en een ingang om ingevoerd te raken in Hoevelaken.

Dankzij een anonieme donatie organiseert de stichting op 2 mei in de Stuw een lezing over het einde van WO2 en het wegtrekken van de Duitse bezetters uit ons gebied. Toegang is gratis.

Donaties die de stichting overigens ontvangt komen ten goede aan het project “vernieuwen informatieborden bij historische plaatsen” en verdere digitalisering / opbouw van het archief. 

Inlichtingen bij: r.kreuning1@kpnplanet.nl