Geven maakt gelukkig !

Op 29 maart jl. werd de Hoevelakense Geefgids gelanceerd. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de
Stuw met bijna 100 belangstellenden opende burgemeester Gerard Renkema de website www.dehoevelakensegeefgids.nl. De burgemeester memoreerde het grote belang van de Geefgids en het beoogde positieve effect voor de lokale maatschappelijke organisaties die vooral dankzij veel vrijwilligers bestaan.

Commissievoorzitter Leen Schonewille benadrukte dat uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het positieve effect van doneren twee mooie kanten heeft: zowel de gever als de ontvanger wordt er gelukkiger van. Geven maakt dus gelukkig!!

Op de site www.Geef-Gids.nl zijn alle verenigingen en instellingen te vinden die participeren in dit project. Iedereen die deze maatschappelijke organisaties een goed hart toedraagt krijgt overzicht en toegang tot informatie om deze goede doelen financieel te ondersteunen. Dat kan periodiek of eenmalig afhankelijk van ieders portemonnee, of na overlijden via en legaat.

Met de Geefgids wordt recht gedaan aan het vrijwilligerswerk van vele honderden vrijwilligers die voor de lokale samenleving actief zijn.

Tijdens de avond werd ook bekend gemaakt wat de Lionsclub met de Geefgids nog meer van plan is een uitgebreid PR-plan zal worden uitgerold; daarover meer in de volgende Nieuwsbrief.