Over de Hoevelakense Geefgids

Doel van deze gids

■ Steeds meer mensen besluiten een goed doel op te nemen in hun testament omdat zij het belangrijk vinden dat hun idealen voortleven als zij zelf er niet meer zijn. Deze gids geeft informatie.

■ Deze gids is bedoeld om te helpen de organisatie te vinden waar mensen vanuit hun hart aan willen bijdragen.

■ Wij denken dat deze gids bijdraagt aan het verbinden van mensen en organisaties met hetzelfde ideaal.

■ De gids geeft algemene informatie over schenken en nalaten aan goede doelen.

De notaris aan het woord

Wenken en denken bij schenken

Voor particulieren geldt….geven loont.

Geven aan een goed doel loont nog meer. Een goed doel dat de belastingdienst ook zo accepteert noemen we dan een ‘ANBI’ (algemeen nut beogende instelling). Een zelfde regeling geldt voor de SBBI (sociaal belang behartigende instelling).

Fiscaal

Geeft u aan een ANBI dan is dat bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; de ANBI betaalt geen schenkbelasting. Let wel: er gelden wel drempelvoorwaarden afhankelijk van uw inkomen. Deze drempels zijn er niet bij de periodieke schenking. Daarbij gelden wel weer de voorwaarden dat er een overeenkomst moet zijn waarbij voor tenminste 5 jaren een toezegging wordt gedaan voor de betaling van een bedrag. De verplichting tot betaling eindigt bij eerder overlijden. Bij de periodieke gift is er dus geen drempel en blijft de schenking voor de ANBI onbelast.

Wanneer de instelling waaraan u wil geven een Culturele ANBI status heeft mag u het aftrekbare bedrag op 1,25 stellen. Ook hier geldt wel weer een maximum voor.

U kunt deze informatie ook terugvinden op internet en uiteraard kunt u ook een belastingadviseur of notaris om hulp en informatie vragen.

Legaat

Denkt u erover na om ook na uw overlijden nog aan een ANBI na te laten? Dat kan. Ook dan geldt dat de ANBI geen erfbelasting betaalt. Alleen het opmaken van een testament is meer dan even een legaat voor een ANBI opnemen. Laat u informeren door de notaris. Deze kan u alles vertellen over waar u op moet letten.

Geven maar niet aan een ANBI

Wat als een instelling niet officieel als ANBI geregistreerd is maar u vind het wel een goed doel?

Ook dan kunt u schenken of nalaten. Uw schenking tijdens leven is dan alleen niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling betaalt bij een schenking boven € 2.274,00 (2022) schenkbelasting. Blijft het bedrag daaronder dan betaalt de instelling geen belasting. Bij een nalatenschap werkt het eigenlijk precies hetzelfde. De instelling betaalt boven het genoemde drempelbedrag erfbelasting en daaronder niet.

Of u nu tijdens leven, na uw dood of in beide situaties geeft denk dan maar aan de bekende spreuk: Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Iets anders verwoord: u geeft van vaak veel meer dan alleen geld!

Mr Henk Jan de Boer

Notarishuis Hoevelaken
De Wel 2a, 3871 MV Hoevelaken
tel: 033 258 0125