LEZING: FONDSWERVING DOOR LOKALE GOEDE DOELEN-ORGANISATIES

Het onderwerp van de lezing is: Fondswerving door lokale goede doelen-organisaties.

Namens de Lions Club Hoevelaken, als initiator van de Hoevelakense Geefgids, nodig ik u uit voor een bijzondere lezing die georganiseerd is op 24 januari 2024 in De Stuw, inloop 19.30u, aanvang 20.00 u. Entree is kosteloos.

Tot onze vreugde zijn wij in contact gekomen met de heer dr. Rien van Gendt (www.rienvangendt.com) die vanuit zijn persoonlijke motivatie sinds 1988 actief is in de filantropische sector en graag in Hoevelaken een lezing verzorgt. Hij ontwikkelde daarbij een indrukwekkende deskundigheid die hij als auteur en bestuurlijk/adviserend (inter)nationaal inzet(te) ten behoeve enerzijds donerende fondsen en aan de andere kant goede doelen.

In zijn bijgevoegde CV kunt u daarover nader lezen. Met deze lezing beogen wij als Lions Club Hoevelaken een nadere impuls te geven aan de kennis en kunde op het gebied van fondswerving. In eerste instantie doen we dit voor de lokale besturen op maatschappelijk terrein en daarnaast voor andere geïnteresseerden. Alle goede doelenorganisaties hebben immers te maken met het sluitend houden van de financiële huishouding in een sterk veranderende wereld.

U bent van harte welkom met eventuele introducées; u gelieve zich vóór 10 januari 2024 aan
te melden met een email aan Leen.schonewille@kpnmail.nl onder vermelding van namen cq aantal deelnemers.

Wij hopen u op 24 januari 2024 te mogen ontvangen.